Opady i osady atmosferyczne - źródło informacji o stanie atmosfery - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opady i osady atmosferyczne - źródło informacji o stanie atmosfery

Abstrakt

Powietrze atmosferyczne jest tym składnikiem środowiska nieożywionego do którego wprowadza się duże ilości zanieczyszczeń należących do różnych klas związków chemicznych. Zanieczyszczenia te oprócz bezpośredniego wpływu na poszczególne składniki zarówno nieożywionej jak i ożywionej części środowiska są odpowiedzialne za szereg niekorzystnych efektów wtórnych jak: zakwaszenie wód powierzchniowych i gleby oraz efekt cieplarniany, tworzenie się dziury ozonowej czy wreszcie pojawiania się różnych typów smogu. Ze względu na transgraniczny transport zanieczyszczeń problem zanieczyszczenia należy rozpatrywać w różnej skali (od lokalnej poprzez regionalną aż do ogólnoświatowej). Badania dotyczące chemizmu opadów i osadów atmosferycznych obejmują oznaczanie poziomów stężeń szerokiego spektrum składników organicznych jak i nieorganicznych. Analiza próbek deszczu, szronu, sadzi, rosy czy mgły zebranych z różnych, oddalonych od siebie miejsc pozwala nie tylko na uzyskanie informacji ilościowych i jakościowych o zanieczyszczeniach powietrza ale również na określenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przez te formy depozycji mokrej. Kontrola składu jakości wody tworzącej rosę, szron czy szadź, a przede wszystkim oznaczania w niej stężenia składników śladowych i ultraśladowych może stać się wartościowym wskaźnikiem oceny stopnia zanieczyszczenia atmosfery.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 40 - 45,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Klimaszewska K., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Opady i osady atmosferyczne - źródło informacji o stanie atmosfery// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 1 (2008), s.40-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 200 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi