Open source learning management systems at civil engineering and environmental department: TeleCAD and Moodle. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Open source learning management systems at civil engineering and environmental department: TeleCAD and Moodle.

Abstrakt

W rozdziale zaprezentowano dwa systemy zarządzania kształceniem, służące do przygotowania i prowadzenia e-kursów. Pierwszy z nich TeleCAD został opracowany w ramach projektu Leonardo da Vinci (1998-2001). Ostanie użycie systemu miało miejsce w roku akademickim 2003/2004 i był on wykorzystany w projekcie CURE (V Program Ramowy, 2003-2006). W roku 2003 dzięki wsparciu projektu Leonardo da Vinci EMDEL (2001-2005) Centrum Edukacji Niestacjonarnej (CEN) wybrało platformę moodle jako system zarządzania kształceniem na Politechnice Gdańskiej. CEN PG uczestniczyło w tłumaczeniu interfejsu systemu moodle. W chwili obecnej moodle jest wykorzystywany w projekcie CURE oraz jest wdrożony na kilku wydziałach w kształceniu komplementarnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi