Open tubular trapping - present and future prospects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Open tubular trapping - present and future prospects

Abstrakt

Otwarte pułapki kapilarne posiadają pewne unikalne właściwości, które ułatwiają ich zastosowanie zarówno w analizie próbek gazowych jak i wodnych - na przykład niskie opory przepływu umożliwiają ich bezpośrednie połączenie z większością technik rozdzielania chromatograficznego. W pracy opisano etapu rozwoju OTT na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technologii ich wytwarzania oraz sposobów zastosowania. W pracy omówiono również podstawy teoretyczne działania pułapek oraz wnioski praktyczne z nich wypływające. Osobny rozdział poświęcono technikom denudacyjnym, które wywodzą się bezpośrednio z otwartych pułapek kapilarnych, ale tworzą podgrupę na tyle specyficzną, że zostały omówione oddzielnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 1, strony 43 - 51,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kloskowski A., Chrzanowski W., Pilarczyk M., Namieśnik J.: Open tubular trapping - present and future prospects// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 1., (2006), s.43-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi