Operation of diesel engines as the index of their reliability and safety - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Operation of diesel engines as the index of their reliability and safety

Abstrakt

Przedstawiono propozycję ilościowej interpretacji działania systemów technicznych która jest rozpatrywana jako wielkość fizyczna z jednostką miary zwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Wykazane zostanie też, że taka interpretacja działania może być uznana za wskaźnik niezawodności, a w szczególnych przypadkach - wskaźnik bezpieczeństwa funkcjonowania takiego sytemu. Do uzasadnienia takiej przydatności wspomnianego działania silnika zostanie zastosowany jednorodny proces Poissona. Proces ten umożliwi skonstruowanie modelu przebiegu pogarszania (zmniejszania) działania silnika z upływem czasu jego funkcjonowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 10, strony 17 - 24,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Operation of diesel engines as the index of their reliability and safety// Journal of KONES. -Vol. 10., nr. 1-2 (2003), s.17-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi