Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym oraz wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk sejmowy 3521) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym oraz wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk sejmowy 3521)

Abstrakt

Ekspertyza stanowi opinię merytoryczną do poselskiego projektu ustawy i przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk nr 3521). Należy docenić, iż projekt ustawy nie tworzy nowej formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego, ale daje możliwość istniejącym przedsiębiorstwom i podmiotom ekonomii społecznej na uzyskanie takiej etykiety. Proponowana ustawa ma szansę przyczynić się do wprowadzenia porządku koncepcyjnego w dyskursie publicznym na temat przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej. Zdaniem autorki eskpertyzy, z perspektywy długofalowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza po roku 2020, należy przyznać przedsiębiorstwom dodatkowe przywileje podatkowe, takie jak zwolnienie z podatku dochodowego i redukcja podatku od nieruchomości. Trzeba również rozważyć przedefiniowanie sposobu działania Izby Przedsiębiorstw Społecznych i jej założeń, tzn. oddzielić jej funkcję jako samorządu gospodarczego od działań kontrolnych wobec przedsiębiorstw. To powinno wymagać przekazanie którejś z wymienionych funkcji odrębnemu organowi. Z punktu widzenia Izby jako samorządu gospodarczego, należy doprowadzić do jej niezależności od nadzoru ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Ponadto warto dokładniej sprecyzować kwestie wykorzystywania klauzul społecznych przez jednostki sektora finansów publicznych. Dla interesu rozwoju ekonomii społecznej warto mocniej zaangażować środowisko biznesu w organ doradczy, jakim jest tworzona dzięki ustawie Rada Ekonomii Społecznej. Realizacja art. 20 Konstytucji RP „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej” oznacza potrzebę przedyskutowania projektu ustawy w gronie poszerzonym o środowisko biznesu. Ono powinno być nie tylko świadome bardzo ważnej roli przedsiębiorstw społecznych w zrównoważonym rozwoju, ale mieć w ich wspieraniu swój istotny udział, przestać postrzegać przedsiębiorstwa społeczne jako konkurencję i przyczynić się do ich ekonomizacji, odejścia od zależności od grantów i dotacji ze środków publicznych poprzez znajdywanie w nich partnera do współpracy i realizacji zachowań społecznie odpowiedzialnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi