Opinia naukowo-techniczna dotycząca analizy wyników badań rozkładu temperatury na ścianie żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków rafinerii Grupy Lotos s.a. w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opinia naukowo-techniczna dotycząca analizy wyników badań rozkładu temperatury na ścianie żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków rafinerii Grupy Lotos s.a. w Gdańsku

Abstrakt

Praca dotyczy przeprowadzonych badań eksperymentalnych pomiaru temperatury na grubości płaszcza żelbetowego zbiornika cylindrycznego oczyszczalni ścieków. Pomiary wykonywano w okresie największych możliwych różnic temperatury pomiędzy ściekami a temperaturą powietrza po drugiej stronie ściany zbiornika. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyznaczenie rzeczywistego obciążenia termicznego, który znacznie się różnił od wartości normowych. Wyznaczone wartości sił wewnętrznych uzyskanych od sumarycznego obciążenia zbiornika, pozwoliły realnie ocenić wpływ oddziaływań termicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi