Opinions and view of entrepreneurs regerding the single european Market-Analytical Model. W: Entrepreneurship and small business development in the21st century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiebiorstww XI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódź**2002 s. 109-117.**2002 s. 109 - 117 Opinie i poglądy przedsiębiorców na temat Jednolitego Rynku Europejskiego - model analityczny. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opinions and view of entrepreneurs regerding the single european Market-Analytical Model. W: Entrepreneurship and small business development in the21st century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiebiorstww XI wieku. Ed. B. Piasecki. Łódź: Uniw. Łódź**2002 s. 109-117.**2002 s. 109 - 117 Opinie i poglądy przedsiębiorców na temat Jednolitego Rynku Europejskiego - model analityczny.

Abstrakt

Artykuł zawiera propozycje modelu czynników kształtujących świadomość pol-skich przedsiębiorców odnośnie szans i zagrożeń w związku z otwarciem gospodarki Polski na Jednolitu Rynek Europejski. Model ten musi być wykorzystany przy projektowaniu badań opinii i poglądów przedsiębiorców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi