Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych

Abstrakt

Parlament Europejski zobligował Polskę do racjonalnego gospodarowania wodą. Skutkiem tego jest wprowadzenie opłat za odprowadzanie wód opadowych, czyli opłat za korzystanie z otwartych lub zamkniętych kanałów do odprowadzania wód z terenów szczelnych. Dotychczas koszty te również były ponoszone przez płatników, jednak bez odrębnego cennika. Taryfikator zrealizowano na podstawie doświadczeń innych krajów w tej dziedzinie, gdzie przykładami są Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Dwie metody nali-czania opłat są szczególnie zalecane do wprowadzenia w Polsce: metoda zlewni zredukowanej –- powierzchniowa oraz metoda wyznaczania ilości wody deszczowej – objętościowa. Wyka-zano, że tereny kraju, gdzie opady są wyższe niż w innych częściach, zamiast wnosić większe opłaty, mogą redukować rachunki za pobraną wodę. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie nieruchomości posiada wiele korzyści zarówno finansowych, jak i ekologicznych.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 104 - 114,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E.: Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 411 (2015), s.104-114
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.411.09
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi