„Opracowanie bezodpadowej technologii produkcji biopaliwa rzepakowego na potrzeby indywidualnego gospodarstwa rolnego” - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

„Opracowanie bezodpadowej technologii produkcji biopaliwa rzepakowego na potrzeby indywidualnego gospodarstwa rolnego”

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było opracowanie oraz wszechstronne przeanalizowanie technologii produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego w warunkach indywidualnego gospodarstwa rolnego, uwzględniającej zagospodarowanie w miejscu ich wytwarzania głównych odpadów z procesu produkcji biopaliwa – makuchu rzepakowego oraz fazy glicerynowej. Zaprojektowano i zrealizowano w skali domowej cykl produkcyjny, którego produktami były: pełnowartościowe, przyjazne ekologicznie biopaliwo do zasilania silników Diesla, pelety rzepakowe, możliwe do wykorzystania jako ekologiczne paliwo w kotłach grzewczych zasilanych biomasą oraz, powstały na bazie fazy glicerynowej, czynnik roboczy, wykorzystywany w przydomowej instalacji kolektorów słonecznych. Przeanalizowano poszczególne etapy projektowanej technologii pod kątem ich oddziaływania na środowisko oraz ich wpływu na sumaryczny bilans energetyczny gospodarstwa domowego, produkującego estry metylowe oleju rzepakowego. Dokonano kalkulacji finansowej, ostatecznie uzasadniającej celowość implementacji opracowanej technologii w indywidualnym gospodarstwie, wytwarzającym biopaliwo na pokrycie własnych potrzeb energetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi