Opracowanie i walidacja procedury oznaczania jonów nieorganicznych (w tym jonów rodankowych - biomarkera narażenia na składniki dymu tytoniowego) z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej w próbkach mleka kobiecego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie i walidacja procedury oznaczania jonów nieorganicznych (w tym jonów rodankowych - biomarkera narażenia na składniki dymu tytoniowego) z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej w próbkach mleka kobiecego

Abstrakt

Narażenie człowieka na toksyczne związki obecne w dymie tytoniowym może skutkować występowaniem wielu chorób odtytoniowych. Szczególny problem stanowią kobiety w ciąży oraz położnice, ponieważ związki chemiczne obecne w dymie tytoniowym mogą przenikać od matki do dziecka, co może powodować znane skutki narażenia na te substancje zarówno w organizmie matki jak i dziecka. W związku ze szkodliwością dymu tytoniowego konieczne jest monitorowanie poziomu substancji toksycznych, które dostają się do organizmu człowieka palącego tytoń, lub narażonego na bierne palenie. Jednym z najpopularniejszych podejść analitycznych w zakresie oceny narażenia człowieka na substancje toksyczne jest wykorzystywanie materiałów biologicznych pobranych od kobiet w ciąży oraz położnic, a także ich potomstwa. Przeprowadzone badania obejmowały opracowanie i walidację procedury oznaczania jonów rodankowych, pełniących rolę biomarkera narażenia na związki obecne w dymie tytoniowym, oraz innych jonów nieorganicznych, w próbkach 24 mleka kobiecego. W trakcie badań wykorzystano technikę chromatografi i jonowej. Próbki mleka pobrano od 75 kobiet, które zaliczono do trzech różnych grup dawczyń, zróżnicowanych pod względem wielkości narażenia na przebywanie w atmosferze dymu tytoniowego. Średnie stężenie jonów rodankowych w próbkach pobranych od kobiet palących tytoń było duże większe w porównaniu do próbek pobranych od kobiet należących do pozostałych grup dawców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Chromatografia jonowa i techniki pokrewne 2016 strony 23 - 39
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Narkowicz, S., Jaszczak E., Polkowska Ż., Kiełbratowska, B., Namieśnik J.: Opracowanie i walidacja procedury oznaczania jonów nieorganicznych (w tym jonów rodankowych - biomarkera narażenia na składniki dymu tytoniowego) z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej w próbkach mleka kobiecego// Chromatografia jonowa i techniki pokrewne 2016/ Warszawa: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 2016, s.23-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi