Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona

Abstrakt

Podczas obróbki przedmiotów o małych gabarytach, dobór najbardziej korzystnej prędkości obrotowej wrzeciona w trakcie obróbki, jest realizowany na podstawie uogólnionego warunku Liao-Younga. Częstotliwość drgań samowzbudnych typu chatter może być różna dla różnych punktów powierzchni obrabianej. Dlatego tworzona jest mapa optymalnych prędkości obrotowych. W przypadku obrabiania przedmiotów ponadgabarytowych, wspomniana wcześniej metoda jest modyfikowana poprzez uwzględnienie własności dynamicznych urządzenia, procesu skrawania i zmiany konfiguracji układu związanej ze zmianą w czasie położenia przedmiotu oraz narzędzia. Rezultatem jest modyfikacja metody tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych, biorąc pod uwagę wykorzystanie jej w obróbce przedmiotów wielkogabarytowych oraz wdrażając pilotowy program symulacji komputerowych do nadzorowania procesu skrawania.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 29 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia wybrane strony 75 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kaliński K. J., Mazur M., Kapliński J.: Opracowanie koncepcji oraz programów pilotowych modyfikacji mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona// Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2017, s.75-82
Bibliografia: test
 1. Rys. 4. Przebiegi czasowe oraz widma amplitudowe przemieszczeń przedmiotu obrabianego w kierunku osi x3, n0=800 obr/min, ap =2.5 mm, k1 =1000 N/mm, k2 =20000 N/mm, k3 =20000 N/mm otwiera się w nowej karcie
 2. Rys. 5. Przebiegi czasowe oraz widma amplitudowe przemieszczeń przedmiotu obrabianego w kierunku osi x3. n0 =900 obr/min, ap =4 mm, k1 =1000 N/mm, k2 =20000 N/mm, k3 =20000 N/mm
 3. Rys. 6. Przebiegi czasowe oraz widma amplitudowe przemieszczeń przedmiotu obrabianego w kierunku osi x3, n0 =1000 obr/min, ap =2.5 mm, k1 =1000 N/mm, k2 =20000 N/mm, k3 =20000 N/mm otwiera się w nowej karcie
 4. Petko M.: Wybrane metody projektowania mechatronicznego. Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 2008.
 5. Kaliński K. J..
 6. Galewski M. A.: Vibration Surveillance Supported by Hardware-In- the-Loop Simulation in Milling of Flexible Workpieces. Mechatronics 2014, 24, 1071-1082.
 7. Kaliński K. J..
 8. Buchholz C.: Mechatronic Design of Strongly Nonlinear Systems on a Basis of Three Wheeled Mobile Platform. Mechanical Systems and Signal Processing 2015, 52-53, 700-721.
 9. Kaliński K. J.: Nadzorowanie procesów dynamicznych w układach mechanicznych. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej 2012.
 10. Nosyreva E. P.. Molinari A.: Analysis of Nonlinear Vibrations in Metal Cutting. Int. J. Mech. Science 1998 40, 8, 735-748. otwiera się w nowej karcie
 11. Liao Y. S..
 12. Young Y. C.: A New On-line Spindle Speed Regulation Strategy for Chatter Control. International Journal of Machine Tools & Manufacture 1996, 35, 6, 651-660.
 13. Kaliński K. J.. MazurM..
 14. Galewski M. A.: The optimal spindle speed map for reduction of chatter vibration during milling of bow thruster blade. Solid State Phenomena2013, 198, 686-691.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 132 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi