Opracowanie metodyki oznaczania pestycydów chloroorganicznych oraz polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności pochodzenia morskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie metodyki oznaczania pestycydów chloroorganicznych oraz polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności pochodzenia morskiego

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania różnych technik ekstrakcji związków chloroorganicznych z próbek żywności. Zaprezentowano podstawy badanych technik, oceniono ich przydatność do izolacji wybranych analitów z grupy pestycydów i polichlorowanych bifenyli z próbek żywności i wytypowano najkorzystniejszą technikę. Przedstawiony został wpływ różnych parametrów ekstrakcji na odzyski analitów. Wyłoniono technikę ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym jako najkorzystniejszą technikę ekstrakcji analitów z grupy pestycydów i polichlorowanych bifenyli z próbek żywności. Następnie oceniono różne sposoby prowadzenia etapu oczyszczania ekstraktów z pozostałości substancji przeszkadzających i wybrano technikę ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem kolumienek sorpcyjnych zawierających złoże krzemianu magnezu. Anality oznaczano z wykorzystaniem techniki GC-ECD. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić efektywność poszczególnych technik stosowanych na etapach ekstrakcji analitów i oczyszczania ekstraktów, a także przeprowadzić ocenę statystyczną uzyskanych wyników. Dla opracowanej procedury analitycznej wyznaczono również parametry walidacyjne.Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie procedury oznaczania ksenobiotyków chloroorganicznych w próbkach ryb o zawartości tłuszczu w zakresie od 2 do 20 %.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi