Optical metrology for high fidelity LCD-TV - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optical metrology for high fidelity LCD-TV

Abstrakt

W pracy przedstawiono aktualny stan metrologii optycznej wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) i omówiono niedoskonałości obecnych technik pomiarowych występujące w charakteryzacji wyświetlaczy o wysokiej wierności odwzorowania. Zaprezentowano urządzenia, procedury pomiarowe i metody obróbki danych umożliwiajace obiektywną ocenę właściwości ciekłokrystalicznych odbiorników telewizyjnych.Metody te umożliwiają identyfikację artefaktów występujących w procesie wyświetlania obrazów ruchomych, określenie wierności odwzorowania kolorów i odcieni szarości w pełnym zakresie kątów obserwacji w warunakch rzeczywistego oświetlenia zewnętrznego.Przedstawiono nowe rozwiązanie procesu pomiarowego, w któym dokonywany jest jednoczesny pomiar dziewięciu charakterystyk widmowych, przez co możliwe jest uzyskanie krótkiego czasu pomiaru i dużej dokładności uzyskiwanych daynch kolorymetrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Becker M., Kosmowski B.: Optical metrology for high fidelity LCD-TV// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi