Optimal asynchronous estimation of 2D Gaussian-Markov processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal asynchronous estimation of 2D Gaussian-Markov processes

Abstrakt

W artykule rozważa się problem estymacji trajektorii dwuwymiarowych ciągłoczasowych procesów Gaussa-Markowa na podstawie zaszumionych pomiarów wykonywanych w nierównomiernie rozłożonych chwilach czasu. W przypadku takiego problemu, w każdym cyklu pracy algorytmu należy dokonać dyskretnoczasowej predykcji (analogicznie jak w przypadku filtru Kalmana). Niestety zadanie to może być złożone obliczeniowo. Aby rozwiązać ten problem, wyprowadzono jawne równania predykcji dla procesów dwuwymiarowych na podstawie równań na wyznaczanie eksponenty macierzy. Wyniki estymacji są porównanie z wynikami dla klasycznego filtru Kalmana. Wyniki symulacji potwierdzają efektywność otrzymanego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE nr 43, wydanie 8, strony 1431 - 1440,
ISSN: 0020-7721
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Domżalski M.: Optimal asynchronous estimation of 2D Gaussian-Markov processes// INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 43, iss. 8 (2012), s.1431-1440
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi