Optimal input design using sensitivity criterion for parametric identification of pharmacokinetic models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal input design using sensitivity criterion for parametric identification of pharmacokinetic models

Abstrakt

Przedstawiono identyfikację parametryczną kompartmentowych modeli SISO zmiennych stanu systemów farmakokinetycznych. Struktura modelu formułowana jest na podstawie wiedzy a priori. Początkowe estymaty parametrów obliczane są w oparciu o pomiary zgromadzone w eksperymencie intuicyjnym. Na ich podstawie projektowane jest pobudzenie optymalne, które zapewnia najlepszą dokładność estymat parametrów. Przedstawiono optymalizację czułościową sygnału testującego jako zadanie programowania nieliniowego z ograniczeniami. Rozważono dwie klasy pobudzeń optymalnych: pobudzenia o ograniczonej dawce oraz pobudzenia o ograniczonej energii. Przedstawiono i porównano wyniki uzyskane dla standardowych i optymalnych pobudzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kalicka R., Pietrenko-Dąbrowska A.: Optimal input design using sensitivity criterion for parametric identification of pharmacokinetic models// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi