Optimal inputs in pharmacokinetics model's identification - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal inputs in pharmacokinetics model's identification

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienie optymalizacji pobudzeń dla identyfikacji parametrycznej kompartmentowych modeli zmiennych stanu SISO systemów farmakokinetycznych. Zaimplementowano kryterium w postaci śladu macierzy informacyjnej Fishera (kryterium czułościowe). Rozważono klasę pobudzeń dopuszczalnych o ograniczonej energii, gdyż w przypadku wielu leków zbyt szybkie ich podawanie wiąże się z występowaniem skutków ubocznych. Zadanie optymalizacji pobudzenia jest zadaniem programowania nieliniowego z ograniczeniem. Zadanie to rozwiązano przy wykorzystaniu warunków koniecznych Kuhna-Tuckera. Przebadano szereg modeli kompartmentowych. Uzyskano pobudzenia optymalne o różnych kształtach, które zostały porównane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biocybernetics and Biomedical Engineering nr 26, strony 3 - 14,
ISSN: 0208-5216
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pietrenko-Dąbrowska A., Kalicka R.: Optimal inputs in pharmacokinetics model's identification// Biocybernetics and Biomedical Engineering. -Vol. 26., nr. nr. 3 (2006), s.3-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi