Optimal segmented dampers configuration for a laminar body carrying variable payload - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal segmented dampers configuration for a laminar body carrying variable payload

Abstrakt

Publikacja prezentuje zagadnienia analizy doboru tłumienia i konfiguracji elementów tłumiących dla ciała płaskiego poddanego dwóm stanom obciążenia. W pracy zaakceptowano użycie elementów tłumiących o tłumieniu wiskotycznym i o współczynniku tłumienie zależnym od położenia tłoka tego elementu. Ponieważ różne aspekty komfortu prowadzą do przeciwnych wytycznych odnośnie wyboru własności tłumiących, rozwiązanie dobory parametrów tłumienia prowadzi do zagadnienia kompromisu i optymalizacji numerycznej. Do zamodelowania procesu wykorzystano metodę dynamiki układów wielomasowych. Optymalizację przeprowadzono przy wykorzystaniu metody sympleksów w wersji klasycznej jak i w wersji zmodyfikowanej. Przedstawione wyniki potwierdzają, że oczekiwanego tłumienia drgań nie można uzyskać operując jedynie współczynnikami tłumienia elementów tłumiących. Znacznie lepsze wyniki uzyskujemy dopuszczając zmienność położenia i orientacji elementów tłumiących. Zadany poziom tłumienia uzyskujemy dopiero po zastosowaniu elementów tłumiących o tłumieniu wiskotycznym i o współczynniku tłumienie zależnym od położenia tłoka tego elementu.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Vibrations in physical systems. Vol. 22 strony 227 - 235
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Optimal segmented dampers configuration for a laminar body carrying variable payload// Vibrations in physical systems. Vol. 22/ ed. eds: C. Cempel, J. Stefaniak Poznań: Agencja Reklamowa COMPRINT, 2006, s.227-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi