Optimal selection of the sawdust separation device for a narrow-kerf sawing machine PRW15-M - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimal selection of the sawdust separation device for a narrow-kerf sawing machine PRW15-M

Abstrakt

W pracy przedstawiono granulometryczną analizę rozkładu wiórów i pyłu drzewnego otrzymanego w procesie przecinania suchych pryzm sosnowych na pilarce ramowej wielopiłowej PRW15-M. Wielkości wiórów mieściły się w granicach od 84,7 μm do nawet 14 mm. Te ostatnie są elementami będącymi efektem rozszczepiania dolnej powierzchni pryzmy przez wychodzące z niej ostrza piły. Większośc wiórów z najmniejszych frakcji ma postać sześciennych cząstek izometrycznych. Analiza warunków separacji wiórów wykazała, że urzadzenia filtrujące z elementami T4/630 oraz brane w analizie filtry mogą być stosowane do oddzielania zanieczyszczeń sosnowych powstających podczas rozpiłowywania na pilarce ramowej PRW15-M.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dzurenda L., Orłowski K., Wasielewski R.: Optimal selection of the sawdust separation device for a narrow-kerf sawing machine PRW15-M// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi