Optimalization of titanium acaffold design using fuzzy reasoning approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimalization of titanium acaffold design using fuzzy reasoning approach

Abstrakt

Opracowano metodę wnioskowania rozmytego do oszacowania geometrii scaffoldu Ti6Al4V, otrzymanego przy użyciu metody metalurgii proszków. Zaproponowana metoda umożliwia oszacowanie i optymalizację architektury scaffoldu poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu. Zaprojektowano i przeprowadzono symulację działania sterownika rozmytego (FLC) za pomocą oprogramowania Matlab.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R.13, strony 45 - 47,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sobieszczyk S.: Optimalization of titanium acaffold design using fuzzy reasoning approach// Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów. -Vol. R.13., nr. nr 99-101 (2010), s.45-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi