Optimisation of pressurised liquid extraction for elimination of sulphur interferences during determination of organotin compounds in sulphur-rich sediments by gas chromatography with flame photometric detection - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimisation of pressurised liquid extraction for elimination of sulphur interferences during determination of organotin compounds in sulphur-rich sediments by gas chromatography with flame photometric detection

Abstrakt

Opracowano metodę analizy osadów dennych na zawartość związków cynoorganicznych (MBT, DBT, TBT, MPhT, DPhT, TPhT) przy użyciu przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-fotometrycznym. Detektor ten pozwala selektywnie wykrywać niewielkie ilości pochodnych cynoorganicznych. Niestety, bardzo często spotykana w osadach siarka oraz jej pochodne zakłócają sygnał detektora. Z tego względu opracowano taką metodę ekstrakcji związków cynoorganicznych i późniejszej obróbki ekstraktów, która pozwala na wyeliminowanie w znacznym stopniu wpływu siarki i jej pochodnych na wynik analizy. Analizy próbek rzeczywistych oraz certyfikowanych materiałów odniesienia potwierdziły użyteczność metody.

Cytowania

  • 1 9

    CrossRef

  • 2 5

    Web of Science

  • 2 6

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMOSPHERE nr 68, strony 1 - 9,
ISSN: 0045-6535
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Wasik A., Radke B., Bolałek J., Namieśnik J.: Optimisation of pressurised liquid extraction for elimination of sulphur interferences during determination of organotin compounds in sulphur-rich sediments by gas chromatography with flame photometric detection// CHEMOSPHERE. -Vol. 68., nr. nr 1 (2007), s.1-9
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.chemosphere.2007.01.006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi