Optimization of impedance measurements using ''chirp'' type perturbation signal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimization of impedance measurements using ''chirp'' type perturbation signal

Abstrakt

W pracy przedstawiono innowacyjny sposób pomiaru impedancji przy użyciu sygnału niestacjonarnego "chirp". W procesie akwizycji pobudzenia i odpowiedzi prądowej zastosowano zmienną częstotliwość próbkowania. Podejście takie pozwala zarówno na wielokrotne zmniejszenie ilości niezbędnych do otrzymania widma impedancyjnego rejestrowanych danych jak również upraszcza i przyspiesza proces obliczeniowy. Stwierdzono iż dokładność wyników otrzymywanych prezentowaną metodą jest wprost proporcjonalna do rozdzielczości częstotliwościowej z jaką otrzymywane są wartości impedancji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
MEASUREMENT nr 42, strony 1220 - 1225,
ISSN: 0263-2241
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Ślepski P., Darowicki K.: Optimization of impedance measurements using ''chirp'' type perturbation signal// MEASUREMENT. -Vol. 42, nr. iss. 8 (2009), s.1220-1225
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi