Optimization of the autoconfiguration mechanisms of the mobile stations supporting IPv6 protocol in the IEEE 802.16 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optimization of the autoconfiguration mechanisms of the mobile stations supporting IPv6 protocol in the IEEE 802.16

Abstrakt

Celem pracy jest analiza funkcjonowania procedur przełączania w sieciachWiMAX/IPv6, wybór mechanizmów będących powodem największych opóźnień izaproponowanie ich poprawy. Teza pracy dotyczy wykazania, że procesrekonfiguracji IPv6 w czasie przełączenia w sieciach 802.16 nie jestoptymalny i możliwe jest osiągnięcie zwiększonej wydajności przełączaniapoprzez modyfikację protokołów IPv6, DHCPv6 oraz Mobile IPv6. Na drodzedo osiągnięcia tego celu niezwykle istotne jest spostrzeżenie, że niewszystkie kroki niezbędne przy przełączaniu są powodem opóźnień. Zpunktu widzenia użytkownika jedynie procedury powodujące brak zdolnościkomunikacyjnych są problematyczne. Dlatego większość badańprzedstawionych w rozprawie skupia się na zlokalizowaniu izminimalizowaniu takich właśnie okresów. W celu udowodnieniaprzedstawionej tezy, sformułowano szereg celów badawczych. Zdefiniowanotakże metrykę, umożliwiającą porównanie znacząco różnych mechanizmów.Główne obszary zainteresowania to:- identyfikacja głównych przyczyn opóźnień w środowisku 802.16/IPv6,- przegląd wszystkich procedur i wyłonienie kandydatów do potencjalnejpoprawy,- propozycja usprawnień w ramach wybranych mechanizmów,- weryfikacja użyteczności proponowanych optymalizacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi