Optoelektroniczne sensory fluorescencyjne dla monitoringu zanieczyszczeń środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optoelektroniczne sensory fluorescencyjne dla monitoringu zanieczyszczeń środowiska

Abstrakt

w pracy zaproponowano i opisano optoelektroniczny fluorescencyjny sensor do pomiaru stężenia kobaltu w wodzie. opisano zasadę działania tego typu sensorów. zaproponowano konfigurację laboratoryjnego stanowiska pomiarowego i przeprowadzono dobór niektórych jego komponentów. przedstawiono także etapy dalszych prac badawczych nad konstrukcją sensora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 9, strony 117 - 122,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazikowski A., Kaczmarek E., Kosmowski B.: Optoelektroniczne sensory fluorescencyjne dla monitoringu zanieczyszczeń środowiska// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 9., (2006), s.117-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi