Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających

Abstrakt

W pracy omówiono w syntetyczny sposób podstawowe problemy teoretyczne związane z analizą propagacji promieniowania optycznego w nieuporządkowanych ośrodkach silnie rozpraszających. Szczególną uwagę, obok zakresu stosowalności różnych metod analizy propagacji promieniowania optycznego w takich ośrodkach, zwrócono na ich dokładność, uniwersalność i efektywność. Przedstawiono nowatorskie usprawnienia metody Monte Carlo mające za zadanie zwiększenie jej efektywności. Przedstawione w pracy techniki pomiarowe wykorzystują zarówno źródła promieniowania ciągłego, jak i impulsowego. Pokazane są różne systemy pomiarowe oraz metody analizy danych pomiarowych służące do wyznaczania parametrów optycznych badanych ośrodków. Omówiono także techniki badawcze obiektów niejednorodnych. Dużą uwagę poświęcono metodom pomiarowym wykorzystujące zjawisko koherencji promieniowania optycznego. Przedstawiono tu podstawy optycznej reflektometrii niskokoherentnej wykorzystywanej w optycznych tomografach kokoherentnych. W pracy przedstawione są wyniki badań nad wykorzystaniem optycznej tomografii koherentnej poza medycyną.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pluciński J.: Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010. ISBN 978-83-7348-303-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi