Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania

Abstrakt

Przedstawiono nową metodę nadzorowania drgań podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania czołowego, polegającą na optymalizacji docisku zamocowania na podstawie szybkiej analizy modalnej. Wymaga ona powtarzalnej zmiany momentu dokręcenia śrub mocujących. Oszacowanie minimalnej pracy sił skrawania na kierunku szerokości warstwy umożliwia prognozowanie optymalnej konfiguracji zamocowania przedmiotu obrabianego. Skuteczność metody potwierdzono, oceniając wartości RMS poziomu drgań w dziedzinie czasu oraz wartości dominujących „szczytów” w widmie amplitudowym, uzyskanych w procesie frezowania.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 9 razy

Licencja

Copyright (Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane strony 57 - 65
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego podczas frezowania// W : Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2018, s.57-65
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi