Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

Abstrakt

książka przedstawia wybrane metody modelowania procesów w systemach biomedycznych oraz metody optymalnej identyfikacji modeli. w rozdziale 2 zaprezentowano metodykę modelowania kinetyki substancji. omówiono kompartmentowe modelowanie struktury wewnętrznej systemu oparte na koncepcji zmiennych stanu. w rozdziale 3 przedstawiono zagadnienie optymalizacji eksperymentu biomedycznego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji sygnału testującego. do estymacji parametrów modeli kompartmentowych na podstawie zaprojektowanych pobudzeń optymalnych wykorzystana została metoda minimalizacji błędów predykcji, przedstawiona w rozdziale 4. rozdział 5 zawiera wyniki optymalizacji pobudzeń oraz wyniki identyfikacji modelu w warunkach eksperymentu optymalnego, z uwzględnieniem różnych modeli oraz różnych kryteriów optymalizacji. projektowania pobudzeń optymalnych i identyfikacji parametrów dokonano za pomocą programu oid (optimal input design), w którym zaimplementowane zostały kryteria a, d, e, l i s-optymalności. rozdział 6 zawiera ocenę dotychczasowych wyników oraz wskazuje kierunki dalszych badań zmierzających do pełnej optymalizacji eksperymentu biomedycznego, oznaczającej równoczesną optymalizację sygnału pobudzającego (testującego) oraz schematu próbkowania (reakcji na ten sygnał).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Pietrenko-Dąbrowska A., Kalicka R.: Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 2008. ISBN 978-83-918663-5-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi