Optymalizacja krawędzi wirnika Savoniusa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja krawędzi wirnika Savoniusa

Abstrakt

Referat traktuje o symulacjach numerycznych i optymalizacji kształtu łopatek wirnika Savoniusa. Głównym celem jest znalezienie takiej geometrii wirnika, zmieniając tylko kąt ścięcia łopatek, aby jego sprawność była jak najwyższa. Ze względu na różnorodność wariantów modyfikacji kształtu, przyjęto iż obliczenia numeryczne będą przebiegać dwutorowo. Symulacje były prowadzone oddzielnie dla przypadków ze ściętymi końcówkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aby wyniki były satysfakcjonujące ustalono minimalną liczbę obrotów, dla której przepływ można było uważać za w pełni rozwinięty

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - tom 2 strony 23 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kludzińska K.: Optymalizacja krawędzi wirnika Savoniusa// Współczesne technologie i konwersja energii. - tom 2/ ed. Jan Szantyr Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.23-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi