Optymalizacja mikrofalowego generatora plazmy o strukturze współosiowej zasilanego falowodem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja mikrofalowego generatora plazmy o strukturze współosiowej zasilanego falowodem

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki optymalizacji transferu energii w mikrofalowym generatorze plazmy o strukturze współosiowej zasilanym falowodem WR 340. Do obliczeń posłużono się programem Comsol Multiphysics. Dla zwartego odcinka linii współosiowej o optymalnej długości 52 mm, minimalny stosunek mocy fali odbitej do mocy fali padającej mierzony w płaszczyźnie wejściowej prezentowanego generatora plazmy zmniejszył się czterokrotnie.

Autorzy

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 135 - 138,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sobański M., Jasiński M., Mizeraczyk J.: Optymalizacja mikrofalowego generatora plazmy o strukturze współosiowej zasilanego falowodem// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. 10b (2012), s.135-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi