Optymalizacja parametrów aplikacji w procesie wytwarzania oprogramowania dla Big Data - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja parametrów aplikacji w procesie wytwarzania oprogramowania dla Big Data

Abstrakt

Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z szeregiem decyzji projektowych obejmujących architekturę aplikacji, wykorzystywane technologie implementacji, jak i zewnętrzne biblioteki. W pracy przedstawiono metodę wyboru technologii i bibliotek związanych z big data, której celem jest optymalizacja atrybutów aplikacji takich jak wydajność działajacej aplikacji jak również optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania. Metoda wyboru obejmuje identyfikację parametrów bibliotek, okreslenie ograniczeń i celu optymalizacji. Na podstawie tych danych następuje ocena alternatywnych rozwiązań i wybór optymalnego wykorzystując metody optymalizacji wielokryterialnej. W kontekście zaproponowanej metody opisano wybrane systemy wspomagające.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 61 - 64,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P.: Optymalizacja parametrów aplikacji w procesie wytwarzania oprogramowania dla Big Data// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., iss. 46 (2015), s.61-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi