Optymalizacja parametrów kinematycznych w docieraniu powierzchni płaskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja parametrów kinematycznych w docieraniu powierzchni płaskich

Abstrakt

Przedstawiono wpływ wybranych parametrów kinematycznych na geometryczne wyniki procesu docierania 1-tarczowego. W celu poprawy płaskości oraz jakości obrabianych powierzchni przeprowadzono optymalizację tych parametrów. Podstawowym kryterium optymalizacji jest równomierność zużycia narzędzia. Zaprezentowano wyniki symulacji, a następnie porównano je z wynikami badań eksperymentalnych.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 879 - 881,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Barylski A., Piotrowski N.: Optymalizacja parametrów kinematycznych w docieraniu powierzchni płaskich// Mechanik. -., nr. 10 (2017), s.879-881
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2017.10.134
Bibliografia: test
 1. Uhlmann E., Ardelt T., Spur G. "Influence of kinematics on the face grinding process on lapping machines". CIRP Annals. 48, 1 (1999): s. 281-284. otwiera się w nowej karcie
 2. Barylski A. "Podstawy docierania jednotarczowego powierzchni płaskich". Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Mechanika. 67 (1992). otwiera się w nowej karcie
 3. Barylski A. "Obróbka powierzchni płaskich na docierarkach". Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
 4. Barylski A., Piotrowski N. "Koncepcje niekonwencjonalnych układów kinematycznych docierania jednotarczowego z wykorzystaniem ro- bota". Mechanik. 87, 8-9 (2014): s. 36-33. otwiera się w nowej karcie
 5. Barylski A., Piotrowski N. "Badania i analiza dokładności powierzchni docieraka docierarki jednotarczowej z ruchem posuwowym pierście- nia prowadzącego". Mechanik. 89, 8-9 (2016): s. 1076-1077. otwiera się w nowej karcie
 6. Marinescu I.D., Uhlmann E., Doi T. "Handbook of Lapping and Polishing". Taylor & Francis Publishing House, 2007. otwiera się w nowej karcie
 7. Ichikawa K., Ishikawa K., Suwabe H. "A basic study on corrective techniques to recovering accuracy of deteriorated lapping plate". Ja- pan Society of Precision Engineering. 3 (1988): s. 234-236. otwiera się w nowej karcie
 8. Neauport J., Destribats J., Maunier C., Ambard C., Cormont P., Pintault B., Rondeauet O. "Loose abrasive slurries for optical glass lapping". Journal of Optics A: Pure and Applied Optics. 49 (2010): s. 5736-5745. otwiera się w nowej karcie
 9. Heisel U., Jakob P. "Research on the workpiece kinematics in face lapping with friction drive". Advanced Materials Research. 565 (2012): s. 318-323. otwiera się w nowej karcie
 10. Zhao D., Wang T., He Y., Lu X. "Kinematic optimization for chemical mechanical polishing based on statistical analysis of particle trajec- tories". IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. 26, 4 (2013): s. 556-563. otwiera się w nowej karcie
 11. Rys. 5. Zużycie tarczy docierającej po 3 cyklach obróbki: a) zużycie pro- filowe, b) kształt zużycia po pierwszym cyklu (bez dodatkowego ruchu pierścienia prowadzącego), c) kształt zużycia po trzecim cyklu (z ruchem posuwisto-zwrotnym pierścienia prowadzącego)
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi