Optymalizacja posadowienia budynku w warunkach występowania warstwy kulturowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja posadowienia budynku w warunkach występowania warstwy kulturowej.

Abstrakt

W pracy zaproponowano sposób wyboru optymalnej metody fundamentowania budynku posadowionego na warstwie kulturowej. Omówiono kilka metod fundamentowania wybierając w standardowy sposób rozwiązanie najlepsze. Dla wybranego wariantu, przy założeniu losowego podłoża, przeprowadzono analizę probabilistyczną i ekonomiczną pozwalającą na wybór rozwiązania optymalnego. Przedstawiono historię zabudowy omawianego terenu oraz opis techniczny zrealizowanego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 323 - 329,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gazda J., Przewłócki J.: Optymalizacja posadowienia budynku w warunkach występowania warstwy kulturowej.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2002), s.323-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi