Optymalizacja postaci konstrukcyjnej dynamometru-uchwytu próbek badanych wwarunkach mikrooscylacji. W: [CD-ROM] III Konferencja Naukowo-Techniczna SYMULACJA 2002. Wdzydze Kiszewskie, 16 - 18 październik 2002. Tarnowskie Góry: MESco**2002 [16 s. 19 rys. bibliogr. 9 poz.] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja postaci konstrukcyjnej dynamometru-uchwytu próbek badanych wwarunkach mikrooscylacji. W: [CD-ROM] III Konferencja Naukowo-Techniczna SYMULACJA 2002. Wdzydze Kiszewskie, 16 - 18 październik 2002. Tarnowskie Góry: MESco**2002 [16 s. 19 rys. bibliogr. 9 poz.]

Abstrakt

W ramach badań tribologicznych prowadzonych w Katedrze Konstrukcji i Eksplo-atacji Maszyn Politechniki Gdańskiej zaprojektowano i skonstruowano stanowi-sko z głowicą SOOG do wyznaczenia odporności materiałów ślizgowych na zuży-cie w warunkach mikroprze-mieszczeń w płaszczyźnie ślizgania. Specyfika sta-nu obciążenia próbek z badanych materiałów, wymagała zastosowania wielu ory-ginalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Do głównych problemów do rozwiązania było mocowanie próbek i pomiar siły tarcia na tych próbkach. W tym celu na-leżało tak uformować ramiona uchwytu, aby ich uginanie się na skutek zużywa-nia się badanych materiałów nie wpływało istotnie na wartość nacisków jedno-stkowych w skojarzeniu ciernym. Ponadto od dynamometru na ramionach uchwytuwymagano dużą dokładność i czułość pomiaru sił tarcia powstających na powie-rzchniach ślizgowych badanych próbek. Przekroje ścianek pod czujniki tenso-metryczne musiały uzyskać możliwie bliski optymalnemu kształt, uwzględniają-cy dwie sprzeczne ze sobą potrzeby: wysoką czułość pomiarową oraz możliwie największą wytrzymałość. Należało uwzględnić także postulat możliwie jak największej sztywności osiowej uchwytu, która ma bezpośredni wpływ na warto-ść rzeczywistej amplitudy drgań pomiędzy próbkami a przeciwpróbką. Analizę dokonano przy użyciu programu ANSYS, w którym przeliczono ponad 120 przypad-ków postaci konstrukcyjnej elemntu. Ostateczny kształt elementu uzyskano dzięki przeprowadzeniu dwóch polioptymalizacji, w których rozważono w sumiepięć kryteriów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi