Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych obiektów z województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych obiektów z województwa pomorskiego

Abstrakt

Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych obiektów z województwa pomorskiego - modelowanie w procesach osadu czynnego, energia i emisja gazów cieplarnianych, przykłady

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Innowacje w gospodarce wodno-ściekowej : Perspektywy, realizacje i praktyczne doświadczenia strony 1 - 41
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Mąkinia J., Czerwionka K., Zaborowska E.: Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych obiektów z województwa pomorskiego// Innowacje w gospodarce wodno-ściekowej : Perspektywy, realizacje i praktyczne doświadczenia/ Gdańsk: , 2018, s.1-41
Źródła finansowania:
  • Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach poddziałania 1.3.1 nr UDA-POIG.01.03.01-22-140/09 „Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków” (INCAS)
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi