Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna

Abstrakt

W pracy zaproponowano metodę wyznaczenia optymalnej prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania na podstawie symulacji procesu obróbki przeprowadzonej dla uproszczonego modelu przedmiotu wraz z modelem procesu skrawania. Parametry modelu określane są bezpośrednio na podstawie wyników identyfikacji (eksperymentalna analiza modalna) co znacznie skraca czas doboru prędkości względem pełnej procedury modalnej. Tworzony jest model hybrydowy procesu obróbki. Następnie dopasowywane są parametry symulacji i dla wybranych prędkości obrotowych narzędzia realizowane są symulacje procesu skrawania. Jako optymalna wybierana jest prędkość, dla której uzyskano najniższą wartość RMS drgań. W pracy zawarto wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 5 razy

Licencja

Copyright (Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane strony 47 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Optymalizacja prędkości obrotowej narzędzia podczas frezowania - procedura eksploatacyjna// W : Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2018, s.47-56
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi