Optymalizacja przepływów anycast oraz unicast w przeżywalnych sieciach komputerowych z wykorzystaniem algorytmu Tabu Search - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja przepływów anycast oraz unicast w przeżywalnych sieciach komputerowych z wykorzystaniem algorytmu Tabu Search

Abstrakt

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych, przepustowości łączy, a także zapewnienie przeżywalności nabiera coraz większego znaczenia ze względu na fakt, iż wszystkie istotne gałęzie gospodarki i codziennego życia, takie jak m.in. bankowość, służby ratunkowe, edukacja, w szerokim stopniu uzależnione są od różnego rodzaju usług sieciowych. Przeżywalność zapewniana poprzez generowanie dwóch rozłącznych ścieżek jest techniką kosztowną w kontekście konieczności rezerwowania dużej przepustowości na ścieżki alternatywne. Z tego powodu zdecydowano o zastosowaniu koncepcji współdzielenia przepustowości dla ścieżek zapasowych SBPP (ang. Shared Backup Path Protection), która to prowadzić ma do redukcji wspomnianego kosztu. Problematyka optymalizacji przepływów anycast i unicast z uwzględnieniem przeżywalności sieci nie jest trywialna, a w efekcie wymaga ogromnych zasobów mocy obliczeniowej i czasu. Zdecydowano o zastosowaniu algorytmu heurystycznego na bazie przeszukiwania tabu w celu otrzymania rezultatów bliskich optimum w krótkim czasie i przy ograniczonej mocy obliczeniowej. Wyniki badań dają podstawy do stwierdzenia, że przeszukiwanie tabu jest algorytmem efektywnym czasowo, który otrzymuje rezultaty bliskie optimum. Ponadto, zastosowanie koncepcji współdzielenia przepustowości przez ścieżki zapasowe znacząco redukuje średni koszt alokacji przepływów w sieci o ustalonej topologii. Porównanie wyników dla kilku scenariuszy rozmieszczenia i liczby serwerów replikujących dane dla żądań anycast, prowadzi do wniosku, że dodanie kolejnych serwerów redukuje koszt alokacji przepływów.

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne wydanie 8-9, strony 939 - 948,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Delebis P., Kmiecik W., Walkowiak K., Rak J.: Optymalizacja przepływów anycast oraz unicast w przeżywalnych sieciach komputerowych z wykorzystaniem algorytmu Tabu Search// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 8-9 (2013), s.939-948
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi