Optymalizacja transformacji wyników pomiarów bloków kadłuba statku z uwzględnieniem ograniczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja transformacji wyników pomiarów bloków kadłuba statku z uwzględnieniem ograniczeń

Abstrakt

Artykuł przedstawia algorytm optymalizujący transformację wyników pomiarów bloków i sekcji kadłuba statku z uwzględnieniem ograniczeń. Optymalizacji podlega suma odległości pomiędzy mierzonymi punktami, a korespondującymi punktami w modelu CAD, uwzględniając jedno z dwóch możliwych ograniczeń: wspólna płaszczyzna, albo wspólna oś. Transformacja wyników pomiarów wykonywana jest wcelu przeprowadzenia porównania faktycznych wymiarów sekcji i bloków kadłuba z wartościami projektowymi. W artykule zaprezentowano przykład transformacji punktów zmierzonych na styku dwóch sekcji dna podwójnego statku.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 597 - 601,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kniat A.: Optymalizacja transformacji wyników pomiarów bloków kadłuba statku z uwzględnieniem ograniczeń// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 6 (2010), s.597-601
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi