Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian

Abstrakt

Artykuł dotyczy postaw przedsiębiorców wobec wprowadzania zmian w zarządzanych przez nich firmach. Celem podjętych badań była weryfikacja hipotezy, że poziom optymizmu przedsiębiorcy wpływa na akceptację sytuacji zmian w organizacji i otwartość na jej wdrażanie. Badaniom kwestionariuszowym poddano przedsiębiorców działających na terenie Trójmiasta. Wykorzystano Skalę Orientacji Pozytywnej oraz adaptację Skali Postaw Pracowniczych wobec Zmian. Analiza statystyczna wyników wykazała istotne korelacje pomiędzy poziomem trzech komponentów postawy wobec zmian

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 49 - 58,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Krawczyk-Bryłka B.: Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 357 (2014), s.49-58
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2014.357.05
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi