Ordinar differential equations with nonlinear boundary conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ordinar differential equations with nonlinear boundary conditions

Abstrakt

Praca dotyczy zwyczajnych równań różniczkowych z nieliniowymi warunkami brzegowymi. Sformułowano warunki dostateczne na istnienie rozwiązania (jedynego lub ekstremalnych) zakładając pewną regularność na prawe strony równania i warunek brzegowy. Warunki brzegowe typu okresowego lub antyokresowego są szczególnymi przypadkami ogólnego warunku dyskutowanego w tej pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Georgian Mathematical Journal nr 9, strony 287 - 294,
ISSN: 1072-947X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Ordinar differential equations with nonlinear boundary conditions// Georgian Mathematical Journal. -Vol. 9., (2002), s.287-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi