Organic compounds in indoor environments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organic compounds in indoor environments

Abstrakt

Praca jest przeglądem literaturowym dotyczącym obecności lotnych związków organicznych w powietrzu wewnętrznym. Zaprezentowano główne źródła zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego, poruszono tematykę sumarycznej zawartości LZO oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na jakość powietrza wewnętrznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 15, strony 383 - 393,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B.: Organic compounds in indoor environments// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 15., nr. nr 3 (2006), s.383-393
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi