Organic pollutants in the Odra river ecosystem. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organic pollutants in the Odra river ecosystem.

Abstrakt

W pracy opisano wyniki badań próbek wody oraz osadów dennych pobieranych w okresie 1997-2000, w trakcie 8 kampanii przeprowadzonych w ramach Międzynarodowego Programu Badań Dorzecza Rzeki Odry (IOP). W pobranych próbkach oznaczono: wybrane pestycydy chloro- , azoto- i fosforoorganiczne; alifatyczne iaromatyczne węglowodory; lotne związki chloroorganiczne; wybrane związki chloroorganiczne; wybrane związki siarkoorganiczne; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne; polichlorowane bifenyle; chlorobenzeny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMOSPHERE nr 53, strony 561 - 569,
ISSN: 0045-6535
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Zygmunt B., Namieśnik J.: Organic pollutants in the Odra river ecosystem. // CHEMOSPHERE. -Vol. 53., (2003), s.561-569
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi