Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii

Abstrakt

W artykule przytoczono podstawowe zasady organizacji ruchu kolejowego. Wyodrębniono elementy sieci kolejowej oraz wskazano obszar stacji kolejowej jako najistotniejszy z punktu widzenia organi-zacji ruchu dla celów zmniejszenia zużycia energii trakcyjnej z uwzględnieniem rekuperowanej ener-gii. W dalszej części odwołano się do spotykanych w literaturze rozwiązań sterowania czasem posto-ju na stacji oraz sterowania czasem jazdy jako narzędzi umożliwiających maksymalizację wykorzy-stania energii odzyskiwanej w procesie hamowania. Wskazano wybrane ograniczenia, których speł-nienie jest konieczne w przypadku (re)organizacji ruchu kolejowego w obrębie stacji (w tym rozkładu jazdy) dla osiągnięcia rzeczywistych oszczędności.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA : TRANSPORT strony 181 - 189,
ISSN: 1230-9265
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Urbaniak M., Jacyna M.: Organizacja ruchu pociągów w obrębie stacji a oszczędność energii// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 115 (2017), s.181-189
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi