Organizacja sieciowa uczelni - studium wykonalności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja sieciowa uczelni - studium wykonalności

Abstrakt

W artykule przedstawiono uwarunkowania organizacyjne działalności uczelni w zmieniającym się otoczeniu. Wskazano bariery organizacyjne utrudniające elastyczne funkcjonowanie uczelni. Zaproponowano zmiany w uczelni w kierunku organizacji sieciowej. Sprzyja temu struktura biurokracji profesjonalnej uczelni, przeszkadza opór wobec zmian. W podsumowaniu podkreślono za Clarkiem konieczność podtrzymania i utrwalania zmian w uczelniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym strony 37 - 46
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Organizacja sieciowa uczelni - studium wykonalności// Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym/ ed. redakcja Marek Lisiecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Lublin: Wydaw. KUL, 2006, s.37-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi