Oscillators with anionic surfactants as systems for molecular recognition of taste substances - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oscillators with anionic surfactants as systems for molecular recognition of taste substances

Abstrakt

Zaprezentowano, charakterystyki oscylacyjne układów trojfazowych, ktore mogą byc uzyte do rozpoznawania substancji smakowych. Zaobserwowano, że zmiany osylacyjne róznicy potencjału elektrycznego miedzy fazami wodnymi zależą od rodzaju substancji smakowej obecnej w układzie. Ich rózne wartosci poczatkowe są ważną cechą z punktu mozliwości zastosowania tych układów w sensorach smaku. Dla kazdego układu wyznaczono portrety fazowe uzywając metody opóznienia czasowego. Kształt i powierzcnie portretów fazowych były podobne dla układu z sacharozą i kwasem octowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi