Oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego równania różniczkowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego równania różniczkowego

Abstrakt

Przedstawiono metody pozwalające określić oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego typu równania różniczkowego stosowanego w technice. Podano przykłady równań, których rozwiązania są oscylacyjne i na tej podstawie określono, które układy dynamiczne są dodatnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 211 - 217
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Goławska U.: Oscylacyjny charakter rozwiązań pewnego równania różniczkowego// Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. pod red. W. Przybylskiego. Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny, 2008, s.211-217
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi