Osiadanie grupy pali w odniesieniu do współczesnych metod obliczeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Osiadanie grupy pali w odniesieniu do współczesnych metod obliczeniowych

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienie osiadania fundamentów palowych obciążonych siłami pionowymi. Przedstawiono wykorzystywane na świecie metody obliczeniowe umożliwiające racjonalne oszacowanie osiadania pali w grupie. Metody wymieniono począwszy od prostych i mało dokładnych metod empirycznych po wyrafinowane techniki obliczeniowe, korzystające z metod numerycznych. Główny nacisk położono na nowoczesne metody analityczne, w obrębie których przedstawiono kilka podejść obliczeniowych. Celem potwierdzenia słuszności zaprezentowanych metod, przedstawiono wyniki pomiarów osiadań rzeczywistego obiektu, do których odniesiono rezultaty uzyskane w obliczeniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki strony 227 - 236
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Kęsik P.: Osiadanie grupy pali w odniesieniu do współczesnych metod obliczeniowych// Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki/ ed. dr.inż. Magdalena Dobiszewska Bydgoszcz: Uczelniane Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s.227-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi