OSŁONA TERMOPARY CHŁODZONA WODĄ JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGAJĄCE ZAKŁÓCENIOM ZEWNĘTRZNYM PODCZAS POMIARÓW TEMPERATUR SZYBKOZMIENNYCH SPALIN W KANALE WYLOTOWYM SILNIKA OKRĘTOWEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

OSŁONA TERMOPARY CHŁODZONA WODĄ JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGAJĄCE ZAKŁÓCENIOM ZEWNĘTRZNYM PODCZAS POMIARÓW TEMPERATUR SZYBKOZMIENNYCH SPALIN W KANALE WYLOTOWYM SILNIKA OKRĘTOWEGO

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę wpływu zakłóceń ze stanowiska badawczego na wyniki pomiarów temperatur szybkozmiennych gazów wylotowych maszyn tłokowych. Pokazano wykonaną przez autorów niniejszego artykułu osłonę termopary chłodzoną wodą, mającą na celu minimalizację jednego z wymienionych zakłóceń, jakim jest nagrzewanie się obudowy termopary od kanału wylotu spalin, w którym jest zamontowana. Przedstawiono wyniki pilotażowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na silniku wysokoprężnym Farymann typu D10, podczas których zarejestrowano dwa przebiegi temperatur szybkozmiennych spalin w kanale wylotowym: mierzone za pomocą termopary ze spoiną odkrytą w osłonie ceramicznej oraz przy użyciu termopary zgrzewanej do płaszcza dodatkowo chłodzonej wodą. Pokazano także wyniki parametrów dodatkowych, takich jak: ciśnienie spalin w komorze spalania, ciśnienie spalin w kolektorze wylotowym, sygnał GMP oraz obraz z kamery termowizyjnej zarejestrowany podczas badań. Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła na określenie wniosków istotnych dla dalszych badań diagnostycznych opartych na parametrze, jakim jest temperatura szybkozmienna.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMEEAC nr 12, strony 97 - 104,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Rudnicki J., Puzdrowska P., Marszałkowski K.: OSŁONA TERMOPARY CHŁODZONA WODĄ JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGAJĄCE ZAKŁÓCENIOM ZEWNĘTRZNYM PODCZAS POMIARÓW TEMPERATUR SZYBKOZMIENNYCH SPALIN W KANALE WYLOTOWYM SILNIKA OKRĘTOWEGO// Journal of Polish CIMEEAC. -Vol. 12., iss. 1 (2017), s.97-104
Źródła finansowania:
  • COST_FREE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi