Ośrodek Gdański - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ośrodek Gdański

Abstrakt

Przedstawiono dane teleadresowe oraz stan kadry naukowej z zakresu geotechniki zatrudnionej w Politechnice Gdańskiej oraz w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Oliwie. Scharakteryzowano tematykę badań naukowych, zakończonych i realizowanych prac habilitacyjnych, a także planowany rozwój kadry naukowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Status quo geotechniki w Polsce strony 28 - 33
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Ośrodek Gdański// Status quo geotechniki w Polsce/ ed. praca zbiorowa Z. Sikora, M. Gryczmański, R. Ossowski. - PAN, KILiW. Gdańsk - Warszawa: Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej ,KILiW PAN, 2010, s.28-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi