Ośrodki wzrostu na obszarach peryferyjnych regionów. W poszukiwaniu kapitału terytorialnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ośrodki wzrostu na obszarach peryferyjnych regionów. W poszukiwaniu kapitału terytorialnego

Abstrakt

Przedmiotem badań były gminy miejskie i miejsko-wiejskie na obszarach peryferyjnych województw, czyli poza obszarami funkcjonalnymi miast wojewódzkich i aglomeracji śląskich. Cele badań było: (1) rozpoznanie najbardziej rozwiniętych gospodarczo gmin na badanym obszarze; (2) rozpoznanie, w jaki sposób czynniki rozwojowe i ich kombinacje, które mogą tworzyć kapitał terytorialny, są postrzegane i wykorzystywane w strategiach miejskich. Metody objęły: (1) analizę wskaźników (2) analizę tekstów 10 strategii gmin o wysokim poziomie rozwoju. Stwierdzono niedostatek specyficznych czynników rozwojowych i rozpoznania ich kombinacji, a także brak wykorzystania ich do stworzenia przewagi konkurencyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN strony 137 - 151,
ISSN: 0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Ośrodki wzrostu na obszarach peryferyjnych regionów. W poszukiwaniu kapitału terytorialnego// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN -,iss. 274 (2019), s.137-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi