Osuwiska w rejonie byłego ośrodka wypoczynkowego ''Horyzont'' a problematyka ochrony brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Osuwiska w rejonie byłego ośrodka wypoczynkowego ''Horyzont'' a problematyka ochrony brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze

Abstrakt

Aktualne predyspozycje do powstania zjawisk osuwiskowych na brzegu klifowym w Jastrzębiej Górze. Przyczyny powstania osuwisk w rejonie obiektu ''Horyzont''. Istniejący i proponowany sposób zabezpieczenia brzegu klifowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 24, strony 10 - 14,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Subotowicz W.: Osuwiska w rejonie byłego ośrodka wypoczynkowego ''Horyzont'' a problematyka ochrony brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 24., nr. 1 (2003), s.10-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi