Oszacowanie kąta tarcia wewnętrznego piasków morskich na podstawie sondowań statycznych metodą CPTU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oszacowanie kąta tarcia wewnętrznego piasków morskich na podstawie sondowań statycznych metodą CPTU

Abstrakt

Oszacowanie kąta tarcia wewnętrznego piasków na Wybrzeżu Bałtyku w gruntach normalnie skonsolidowanych i prekonsolidowanych, starych złożach i refulatach. Porównanie tych wartości z wynikami badań w aparacie trójosiowego ściskania.Dobór odpowiednich zależności korelacyjnych między wynikami badań laboratoryjnych i terenowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L.: Oszacowanie kąta tarcia wewnętrznego piasków morskich na podstawie sondowań statycznych metodą CPTU// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi